Påminnelser avbröts

Mottagande av fakturapåminnelser avbröts